lt   en   ru   de
        mesos perdirbejai
 Straipsniai spaudoje
 Renginiai
 Kvietimai 

Naujienos

 

2019-07-30

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

kviečia mokytis tuos, kurie galbūt nėra įgiję kvalifikacijos arba siekia įgyti antrą.

Mokymo centre be profesijos gali įgyti pagrindinį (8,9 klasės) ir vidurinį (12 klasių) išsilavinimą.

Suaugusiųjų mokymo skyriuje mokome klientus siunčiamus iš Užimtumo tarnybos

Visa informacija yra pateikiama  nuorodoje www.mpcentras.lt

Mokslas yra nemokamas, lanksčios sąlygos jau dirbantiems, kadangi teoriją galima atsiskaityti nuotoliniu būdu,

o praktika atliekama darbo vietoje, todėl atvykti į mokymą centrą žinių (teorinių ir praktinių) reikia keletą kartų per mokslo metus,

pagal iš anksto skelbiamą tvarkaraštį.

Žinoma, suteikiamos visos socialinės garantijos

www.mpcentras.lt

 

 

2014.03.18

 Naujas asociacijos narys

               Asociacijos Tarybos posėdyje prisistatė ir informaciją pateikė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius Alvydas Pranas Grevas.  Asociacijai yra aktualus profesinio rengimo klausimas ir sutarta palaikyti glaudžius ryšius su mokymo įstaiga ir siekti visiems Asociacijos nariams naudingo bendradarbiavimo.

Sveikiname mokymo centrą tapus LMPA nare.

Pilną informaciją apie mokymo įstaigą ir jos veiklas rasite http://www.mpcentras.lt/

 

 

 

 

 

2012 04 02

CLITRAVI konferencija

 

    2012m gegužės 9-11 dienomis Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija kviečia visus į tarptautinę konferenciją kuri vyks Vilniuje, Radisson Blue viešbutyje Konstitucijos pr. 20.

Konferencijoje dalyvaus Europos mėsos perdirbėjai, ES atsakingi pareigūnai, už maisto sektorių atsakingi asmenys iš kitų valstybių. Konferencijos dalyviai pasidalins sektoriaus problematika, aptars sunkumus, su kuriais susiduria Europos mėsos pramonė, siekdama aprūpinti gyventojus mėsos produktais, taip pat dalinsis informacija apie situaciją Europos, ypač ES,  žemės ūkio sektoriuje, gaminančiame žaliavas visai mėsos pramonei. Taip pat bus aptariama situacija maisto saugos srityje, EFSA (European Food Safety) naujieji maisto priedų įvertinimai, kokybiniai mėsos produktų gamybos aspektai.

Konferencijos tikslai 

Gauti betarpišką ir naujausią informaciją apie situaciją Europos mėsos gamybos sektoriuje, jos pagrindu tiksliai identifikuoti esamas problemas, suformuoti Europos mėsos perdirbėjų poziciją esminiais klausimais ir paruošti pateikti Europos Komisijai, kuri šių nutarimų pagrindu formuoja ES DG AGRI komiteto veiklą, kuria darbo grupes, daro tyrimus ir priima visai ES svarbius sprendimus.

Taip pat išsiaiškinti prioritetines mėsos gamybos kryptis ir atitinkamai orientuoti, motyvuoti ir remti ūkininkus. Lietuvos ūkiai, ypač mėsinės galvijininkystės srityje galėtų turėtų geras galimybes.

Kitas tikslas – Lietuvos atstovai konferencijoje, mažėjančios gamybos kontekste, galės išsakyti savo poziciją dėl BŽŪP, netolygių išmokų. Daugumai konferencijos dalyvių tai bus naudinga informacija, galinti pagerinti Lietuvos problematikos suvokimą Briuselyje.

Visų susidomėjusių laukiame konferencijoje

 Konferencija organizuojama pagal LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITĮ „NACIONALINIS KAIMO TINKLAS“

Išsamesnė informacija teikiama lmpa@lmpa.lt arba tel 869857001

 

 

 

 

 

 

2011 02 17

LMPA pozicija dėl dioksino problemos

 

 

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija, stebėdama viešojoje erdvėje sklandančią nepagrįstą ir tendencingą informaciją apie mėsos iš Vokietijos užterštumą dioksinais, nori pateikti šį iššaiškinimą:

Šviežios mėsos importas iš Vokietijos įmanomas tik gavus įgaliotos Vokietijos žemės institucijos raštą, kad toje konkrečioje fermoje nebuvo naudoti dioksinais užteršti pašarai, arba gavus laboratorinių tyrimų rezultatus. Nespecialistų keliamos abejonės, kad Vokietijos pateikti rezultatai yra suklastoti, neturi jokio pagrindo, nes ši problema yra didelė pačiai Vokietijai, ir jie maksimaliai tikrina viską, kas gali būti susiję su užterštų pašarų naudojimu. Tai yra šalies eksporto klausimai ir svarbu, kad jie sprendžiami pačioje Vokietijoje. VMVT daromi papildomi pasirinktiniai tyrimai yra adekvatūs situacijai ir susiformavusiai pasaulinei praktikai. Papildomi kiekvieno autovežio ar siuntos tyrimai Lietuvoje, įvežant iš to paties tiekėjo, yra visiškai nelogiški. Tokie pasiūlymai populistiniai, nes, sekant jais, galime prieiti iki siūlymo tikrinti kiekvieną skerdeną, o sauga nuo to tikrai nepadidės.

                      Norime pabrėžti, kad LMPA nariai turi įsidiegę tokias atsekamumo sistemas, kurios įgalina netgi pagal galutinį produktą atsekti visą gamybos procesą, žaliavas. Taigi galime drąsiai teigti, kad neaiškios kilmės žaliavų įmonėse nebūna.

Turime pabrėžti, kad maisto saugos atžvilgiu turgaus prekyba yra daug žemesnio lygio. Šiuo metu galiojanti kontrolės sistema turguje palieka spragų lenkiškai mėsai virsti lietuviška, vokiškai – lenkiška ir panašiai. Šiuo atveju apie galutinių produktų gamybą, žaliavos kilmę bei sudėtį, kokybę ir saugą kalbėti yra sudėtinga, ir dabartinėje situacijoje vartotojas, perkantis turguje, turi būti gerokai atidesnis ir reiklesnis. 

                      LMPA savo ruožtu nori užtikrinti, kad Vokietijos dioksino problema yra stebima, importas iš Vokietijos yra minimalus ir tik iš saugių šaltinių, todėl tiekiamų produktų sauga yra užtikrinta.   

 

 

___________________________________________________________________

 

Atviras laiškas TV3 Lietuva televizijos vadovybei

2011-02-08

Vilnius

Kopijos:

Modern Times Group MTG AB vadovybei

 

 

 

LR Seimo Kaimo reikalų komitetui

LR Seimo Sveikatos komitetui

LR  Žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui

LR  Sveikatos apsaugos ministrui Raimondui Šukiui

LR Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkui Linui Slušniui

 

Šių metų sausio 27-tą dieną TV3 televizija rodė laidą „Paskutinė instancija“, kurioje  buvo kalbama apie tariamai į Lietuvą įvežamą dioksinu užterštą kiaulieną, paukštieną, kiaušinius ir kitus produktus. Laidos autorė Rūta Grinevičiūtė-Janutienė teigė turinti neginčijamų įrodymų, kad Lietuvos žmonės nuodijami užkrėstais produktais. Nė vieno įrodymo, kad į mūsų šalį vežami ar buvo įvežti dioksinu užkrėsti produktai, nebuvo pateikta.

Toje pačioje laidoje buvo viešai abejojama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų kompetencija, mestas šešėlis visai šalies maisto pramonei – buvo teigiama, kad mėsos perdirbimo įmonėse daugybė įtartinų šaldytų mėsos luitų, iš kurių bus gaminamos dešros bei kiti produktai, kurie pateks ant pirkėjų stalo. Kaip palyginimas buvo teigiama, kad „tai, kas vokiečiui nuodas, lietuviui – pietūs“.

Nepagarbus žurnalistės tonas, gąsdinantys, tačiau faktais nepagrįsti teiginiai verčia ieškoti logiškų tokios laidos paaiškinimų. Kyla klausimas, kodėl šmeižiami maisto pramonėje dirbantys žmonės, maisto sauga besirūpinantys specialistai? Suprantame visuomenės teisę žinoti tiesą, tačiau laidoje nėra nurodytas nė vienas prekybos centras ar perdirbimo įmonė, kurioje būtų gaminami nesaugūs produktai. Pasakymas, kad konkreti įmonė gamina ar konkretus prekybos centras parduoda užterštus produktus reikštų, kad turima svarių įrodymų, jog būtent taip ir yra, tačiau faktų nepateikiama. Formuojama apgaulinga nuomonė, kad taip yra. Patogu sakyti – visi jie tokie. Pridėjus žodžius „oligarchai“, „nusikalstamos struktūros“ ar panašius, gaunamas skandalingas siužetas. Viskas vardan reitingų? Vardan populiarumo? O kaip jaustis maisto gamintojams ar pardavėjams? Norime patvirtinti, kad kilus dioksino skandalui Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sustiprino prevencines kontrolės priemones, todėl minima laida nepagrįstai kelia gyventojų nepasitenkinimą kokybiškais produktais ir dezinformuoja visuomenę. Kiekviena į Lietuvą įvežama mėsos siunta privalo turėti dioksino laboratorinių tyrimų protokolus arba veterinarijos tarnybos patvirtinimą, kad produkcija yra saugi ir neužteršta dioksinu.

Manome, jog minimoje laidoje mėginama teigti, kad gamintojai ir pardavėjai prilygsta tautos nuodytojams, o tai griauna šalies maisto pramonės prestižą. Šioje pramonės šakoje dirba daugybė žmonių, čia diegiamos mokslo ir technikos naujovės,  daugelyje  Lietuvos maisto perdirbimo įmonių  veikia Europos Sąjungos standartus atitinkantys moderniausi įrengimai, griežtos kontrolės ir žaliavų atsekamumo taisyklės. Norime priminti, kad lietuviški maisto produktai  eksportuojami į daugelį Europos Sąjungos šalių, Rusiją, Kazachstaną, Jungtines Amerikos Valstijas, kitas šalis. Mes, maisto pramonės ir prekybos atstovai, atsakingai pareiškiame – dirbame taip, kad vartotoją pasiektų kokybiški, saugūs ir sveiki produktai.

Remdamiesi išdėstyta pozicija, prašome TV3 Lietuva televizijos vadovybę:

1. užtikrinti, kad nebūtų kuriamos neobjektyvios, visuomenę klaidinančios laidos,

2. gerbti pašnekovus, užtikrinti visų mūsų teisę į objektyvią tiesą ir nešališką informaciją,

3. negriauti maisto pramonės prestižo ir visuomenės pasitikėjimo gamintojais bei pardavėjais.

 

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius                               Egidijus Mackevičius

     

Lietuvos  prekybos įmonių asociacijos vykdomasis direktorius          Marius Busilas

 

Asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė                               Irma Pilipienė 

 

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos prezidentas                             Tautvydas Barštys

 

 

 _____________________________________________

 

 

2010 m. vasario 1 d.

 

 

 

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija kartu su Žemės ūkio rūmais, Lietuvos ūkininkų sąjunga bei kitomis asocijuotomis struktūromis įteikė Seimui ir Vyriausybei kreipimąsi dėl kasos aparatų įvedimo dengtose turgavietėse, prekiaujančiose maisto produktais.

  

    "Įvertinę bendrą Lietuvos maisto produktų gamybos sektoriaus ekonominę situaciją ir pritardami siekiui suvienodinti visų maisto rinkos dalyvių konkurencines galimybes, reiškiame palaikymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui įvesti kasos aparatus turgavietėse. Tikime, kad sąžiningi verslininkai pritaria šiam žingsniui. Manome, kad prekiautojai, taip pat ir turgaus, turi ne tik naudotis valstybės biudžeto teikiamomis viešosiomis paslaugomis, tačiau privalo būti solidarūs ir kartu su visais Lietuvos piliečiais mokėti  valstybei mokesčius. Kasos aparatų įvedimas yra techninė prekybos apskaitos priemonė ir negali kenkti sąžiningam pardavėjui. Kasos aparatus būtina įdiegti atsižvelgiant į situaciją kaimyninių valstybių rinkose, skatinant lietuviškų produktų gamybą ir vartojimą bei  siekiant didinti Lietuvos gamintojų  konkurencingumą.

Kasos aparatų įvedimas, atsižvelgiant į tai, kad jų įsigijimas yra kompensuojamas valstybės, sąžiningai dirbančiam verslininkui nėra kliūtis. Tai liudija ir aparatais jau besinaudojančių verslininkų patirtis. Tik dirbantiems neskaidriai, slepiantiems tikrąsias pajamas bei pardavinėjantiems neaiškios kilmės ir abejotinos saugos maisto produktus „verslininkams“ šis Vyriausybės ketinimas atrodo grėsmingai. Mūsų nuomone, būtent šešėlinio verslo atstovai, remdamiesi menkaverčiais argumentais, aktyviai priešinasi kasos aparatų įvedimui turgavietėse. Kasos aparatų įvedimas jokiu būdu nesužlugdys sąžiningo smulkiojo verslo Lietuvoje. Tai įrodo  kitų šalių patirtis – kaimyninės valstybės Latvija, Lenkija, Estija bei Vakarų Europos šalys jau yra įsivedusios kasos aparatus turgavietėse, ir dėl to smulkusis verslas jose ne tik nebankrutuoja, bet ir klesti. Lietuva neturėtų būti išimtis.

                   Turgavietės seniai tapo vieta, kurioje vykdoma nuolatinė prekyba dažniausiai importuotais produktais, sunkiai įvardijamais kiekiais. Turgus vis labiau praranda savo pirminę paskirtį – padėti ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms palankiomis sąlygomis realizuoti savo produkciją. Būtų neteisinga,  jei šešėlinis verslas ir toliau  naudotųsi šiuo metu Lietuvos turgavietėse susidariusia situacija,  leidžiančia nuslėpti gautas pajamas, parduotos produkcijos kiekį bei kilmės šalį, bei neteiktų vartotojui garantijų dėl nekokybiškos prekės grąžinimo. Taip yra neteisinga sąžiningai dirbančių ir mokesčius mokančių  Lietuvos ūkininkų, žemės ūkio bendrovių, paukščių, kiaulių, gyvulių augintojų, žemės ūkio produkcijos perdirbėjų atžvilgiu.

Nenoras naudoti kasos aparatus, pasireiškiantis atvirais grasinimais tiek valdžios institucijoms, tiek sutinkantiems, kad aparatų reikia, kelia pagrįstų įtarimų, kad nuslepiamų pajamų kiekiai gali pranokti visas prognozes. Valstybei būtų naudinga ne tik surinkti papildomų pajamų į biudžetą, bet ir suvokti, kad tokia tvarka prisidės prie teisingos bei sąžiningos konkurencijos skatinimo. Visa tai neabejotinai padės mūsų ūkininkams, bendrovėms, perdirbimo  įmonėms didinti pardavimus, kurti pridėtinę vertę  ir kelti Lietuvos ūkį."

  

LR Žemės ūkio rūmai

Lietuvos ūkininkų sąjunga

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija

Lietuvos paukštininkystės asociacija

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija                  

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija

Lietvos daržovių augintojų asociacija

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga

Lietuvos braškių augintojų draugija

Lietuvos žemės savininkų sąjungos Taryba

ŽŪK „Lietuviško ūkio kokybė“

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija

 

 

 

 
Asociacijos nariai Naujienos Projektai Naudingos nuorodos Kontaktai Informacija nariams
  K.Donelaičio 2-116, Kaunas LT- 01104 Tel.: 8 698 57001
Sprendimas UAB "Elektroninės Informacijos Centras"